-> header -> single
-> content-slider

Luôn tích cực bảo vệ những người bị bạo hành do phân biệt chủng tộc

LOBBI là một tổ chức độc lập, luôn giúp đỡ những người bạo hành, kỳ thị vì nạn phân biệt chủng tộc ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Nếu như Ngài bị kỳ thị vì nạn phân biệt chủng tộc, Ngài có thể tìm thấy sự giúp đỡ của chúng tôi. Nếu như Ngài chứng kiến sự tấn công, bạo lực, xin hãy thông báo với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết được có bạo lực xẩy ra, chúng tôi sẽ gắng liên lạc với những người bị hại để giúp đỡ.
Trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ đảm bảo ẩn danh, nếu như Ngài muốn.
Mọi sự giúp đỡ chính thức của chúng tôi đều dành cho với những ai cần đến nó và những ai có yêu cầu, trên tinh thần tự nguyện, tin tưởng, không quan liêu và miễn phí.
Chúng tôi cũng thông tin về những khả năng pháp lý, trợ giúp tìm người làm chứng, sẽ đi cùng và giúp đỡ giấy tờ nơi công sở, Hoặc đệ đơn xin trợ giúp về tài chính và tìm kiếm tư vấn về tâm lý.
Nếu như khi có cuộc xử ở tòa chống lại bọn tội phạm, chúng tôi sẽ đi cùng theo vụ xử kiện, quan sát và đưa ra những thông tin cụ thể.
Trình báo công an không phải là điều kiện để có sự trợ giúp và tư vấn của LOBBI. Khi có những cuộc tư vấn, nếu cần chúng tôi sẽ thu xếp có thông dịch viên hỗ trợ.